NAPADI PANIKE, STRAHOVI I FOBIJE

Patite od panicnog poremecaja, anksioznosti, imate dijagnosticirane fobije. Ako živite strah, a ne Ljubav, i ne znate sebi pomoci, Škola za dušu ima iskustva u uspješnom provodjenju programa koji eliminišu vaše probleme. Uzrok ovakvih stanja moze biti neki nemili dogadaj kada ste prvi put poceli osjecati fizicke, psihicke i emotivne simptome. Posjećivali ste doktore, uzimali…