DESET BOŽJIH ZAPOVIJEDI PO RUDOLF STEINER-u

  1. Svaki čovjek ima skrivenih sposobnosti za stalno lično duhovno usavršavanje. Da bi tim putem ispravno krenuo treba za svoj cilj da postavi ne svoje sopstveno duhovno bogatstvo, već što veći lični doprinos duhovnom razvoju ostalih ljudi (čovječanstva). 2. Razvijajte u sebi “devociono“ raspoloženje: budite skromni i razvijajte u sebi osjećaj dubokog, iskrenog poštovanja…

ŠTA JE TO “LJUDSKO BIĆE”?

  Šta je to “ljudsko biće”? Čovjek nije samo materija, čovjek je više od toga, čovjek je ljudsko biće. Sve je podložno evoluciji i involuciji. Možete postati zaista istinsko ljudsko biće i natčovjek a možete i atrofirati u čistu intelektualnu životinju, čovjeka. Već u ranoj dobi kada počinjemo učiti prve riječi, mi lagano zapostavljamo svoju…

ON-LINE INDIVIDUALNE TERAPIJE

  Za one koji žele pomoći – sebi. Osoba koja ne može pomoći sebi postaje ogorčena, počne je obuzimati čak i mržnja. Od svega toga, najgore što se ljudskom biću može desiti je da mrzi – ljubav!         U vremenu kad su nam Facebook i Skype omogućili dostupnosti i komunikaciju, ma na…

ŠTA JE ATMAN, ŠTA JE JIVA (ĐIVA)

  Po jednom dijelu indisjkog vjerovanja, duša se dijeli na dva dijela; ATMAN i ĐIVU. Šta o tome kažu DREVNE VEDE, kao i neki od autora, pročitajte u nastavku teksta. Drevne VEDE tvrde da onaj dio nas koji ne vjeruje u smrt, nikada neće umrijeti. Duša je jednako tajnovita kao i sam Bog. O njoj…