PUT TE ZOVE, ideš li?

          Čovjek sam po sebi, i samo on na ovome svijetu ima apsolutnu vrijednost. Samo on može vrijediti sam po sebi dok sve drugo ima privid vrijednost jer ne vrijedi samo po sebi. Emocije i misli kojima samo čovjek i daje pravo postojanja ne vrijede same po sebi, kao ni sve…

SIMPTOMI STRESA

 Ustanovili smo da postoji veliki broj psiholoških, emocionalnih, fizičkih i bihejvioralnih znakova koji ukazuju na to da je neko pod stresom. Ovo su neki od karakterističnih simptoma kada se osoba nalazi pod stresom: 1. Psihološki znaci stresa nemogućnost koncetracije i donošenja jednostavnih odluka povremeni problemi sa pamćenjem (zaboravnost) izgovaranje nejasnih rečenica laka rastrojenost pretjerana briga…