TAJNA VRATA NAŠIH EMOCIJA

GDJE SE NALAZE NAŠE EMOCIJE? Mi smo emotivna bića i kao takvi uvjetovani smo svojim emocijama. Ovo se govori već hiljadama godina i koriste se razni termini. Emotivno tijelo ili tijelo bola, u biti je samo sastavni dio našeg negativnog dijela emotivnog centra. Da bismo izliječili emocije, dakle, integrisali ih i ne dozvolili da nam…