PRIČA O “CVIJETU”.

    Cvijet kao glasnik iz drugog carstva ili cvijet kao biljka koja se prosvijetlila. Cvijeće kao ukras životnog prostora je degradirajuće shvatanje stoga što se kroz mnoga učenja cvijet prikazuje kao simbol nedokučivog. U ovom kontekstu, cvijet se treba uzeti u širem smislu kao ukras života samoga, ukras egzistencije, metafora slobode i ljepote. (…