REIKI U BORBI PROTIV ILUZIJA

Reiki uvećava čovjekove moći, prvo za borbu sa životom, to jest, sa svim fizičkim uslovima u kojima je čovjek rođen, a znamo kakvi oni mogu biti, drugo; za borbu sa Prirodom koja uvijek želi da upotrijebi čovjeka za svoje sopstvene ciljeve; i treće, za borbu sa iluzijama svoje sopstvene svijesti, koje, budući da potiču od…