O SUFIZMU

  Danas ćemo malo o sufizmu.   Volite li Rumija? Onda znate da je on najistaknutiji sufista. A, volite li Osha? Jedne prilike je Osho držao predavanje na temu sufizam, i neko iz publike ga upitao; “a kada ćete zaista početi pričati o sufizmu?” – Ja ne pričam o sufizmu, ja pričam sufizam, odgovorio je…