NEGATIVNI I POZITIVNI STAV

Određeni predmet možemo gledati na više načina, ali, najrasprostranjeniji način je da li je to pozitivno ili negativno, dobro ili loše, ali, šta je sa predmetom od kojeg se prave dvije različite stvari, recimo nekim materijalom, recimo; kamen! Da li su isti kamen u crkvi i kamen u tamnici? Dželat, mornar i svetac imaju iste…