UPOZNAJ ISTINSKI HO'OPONOPONO – HAVAJSKI NAČIN METODE IZMIRENJA

eeee

Svi smo čuli za Ho'oponopono, svi ga rado primjenjujemo i svakodnevno koristimo, posebno poznate izjave Hvala, Molim te, Oprosti, Volim te, a za vas istražili neke manje poznate činjenice o ovoj drevnoj praksi.  Šta je to Ho'oponopono u svojoj izvornosti?

U ovom članku ćemo napraviti razliku izeđu Ho'oponoponoa na jednoj strani i “Havajskog načina metode izmirenja” na drugoj strani. Svakako, potrebno je da razlikujemo orginalni i tradicionalni Ho'oponopono proces od modernih kojih su njima inspirisani.

HAVAJSKI NAČIN METODE IZMIRENJA

Historijska pozadina i Tradicionalni proces

pukui

Mary Kawena Pukui

Ho'oponopono je stoljećima star tradicionalni način rješavanja problema u zajednicama na Havajima. Najpouzdaniji izvor pisanih informacija o tome mogu se naći u dva toma pod naslovom “Nana I Ke Kumu”, što znači “Pogledaj izvor”, koje je napisala Mary Kawena Pukui, poštovana učiteljica (kumu). Havajćani, poštivaoci ovog djela, daju im sveti karakter koji treba biti poštovan, tako da izvođenje ovog procesa van havajske zajednice, u univerzitetskim i naučnim krugovima, nazivaju – Havajski način metode izmirenja (Hawaiian-style Reconciliation Methods ili skraćeno HSRM), a kako bi se napravila razlika ovih aktivnosti od tradicionalnog Ho'oponopono procesa.

Mary Kawena Pukui je bila najistaknutiji havajski učenjak, napisala je da je to bila praksa “drevnih Havaja”, a što je kroz istoriju prenošeno usmenim putem od starih havajćana.

Pukui je zabilježila svoja prva iskustva i zapažanja iz djetinjstva (rodjena je 1895) u knjizi koju je objavila 1958.g.

Autor Max Freedom Long, koji je živio na Havajima od 1917. do 1926. je dokumentirao da su tradicionalni Ho'oponopono koristile porodice na Havajima, a što je objavio 1936. Nije se koristio naziv Ho'oponopono, rani havajski istoričari su dokumentovali vjerovanje da su bolesti nastale usljed prekidanja “kapu”, ili duhovnih zakona, a da se bolest ne može prekinuti sve dok se bolesnik ne iskupi za ovaj prekršaj, često uz pomoć molitve sveštenika (kahuna pule) ili sveštenika iscjeljitelja ( kahuna lapa'au). Praštanje se tražilo od bogova, ili od osobe sa kojom je osoba bila u sporu.
Pukui je ovo opisala kao “Praksu šire porodice i njenih članova koji se sastaju da “isprave” polomljene porodične veze”. Neke porodice su se sastajale dnevno ili sedmično da spriječe probleme da ne eruptiraju. Ostali su se sastajali kada je osoba postala bolesna, vjerujući da je bolest uzrokovana stresom ili ljutnjom, krivicom, optužbama i nedostatkom praštanja. Kapuna Nana Veary je zabilježila da kada bi neko od djece u njenoj porodici bilo bolesno, da bi njena baka postavljala roditeljima djece pitanje “Šta si to učinio?”. Oni su vjerovali da iscjeljenje može doći samo uz oproštaj cijele porodice.

Ono što je značajno za Ho'oponopono je da dopušta svim članovima porodice da se izvinu, oproste, i nastave sa svojim životom u zajednici. To znači “postavljanje ispravnog”

KORACI U HO'OPONOPONO PRAKSI

Ovo je kratki opis koraka tipičnog Ho'oponopono procesa koji je opisala E. Victoria Shook (2002.)

ff

Koraci:

– Sesiju je vodio iscjeljitelj (kahuna lapa'au) ili stariji član porodice. Počinjalo se uvijek s molitvom (pule), što je jačalo emocionalnu posvećenost učesnika. Prva faza se sastojala u otkrivanju u čemu je problem (kukulu kumuhana). Iscjeljitelj ili stariji član porodice imao je ovdje veliku odgovornost, jer je trebao sve članove uvesti u situaciju na način da se niko ne uvrijedi.

– Kada su učesnici bili spremni, navodili su se prekršaji (hala), ili radnje koje su izazivale problem. Obje strane, i žrtva i agresor su bili upleteni u negativni odnos (hihia) koji je trebao biti iscijeljen.

– Svaki učesnik je zatim navodio svoje iskustvo (mana'o) navodeći razlog zašto on pati od problema, čineći napore da nikoga ne učini krivim.
– Dalje, osobe su pozvane da priznaju ono što su uradili pogrešno, izvinu se i dobiju oprost (mihi). To omogućava “odvezivanje negativnih čvorova” (kala), omogućava učesnicima da obnove harmoničan odnos.

-U završnoj fazi (pani) je izjava da je problem riješen i neće ponovo izrasti. Ovaj zadnji dio uključuje i završnu molitvu (Pule ho'opau). Vodja i porodica obično su nakon ovog podijelili obrok.

Ho'oponopono je sastavni dio života i kulture starosjedioca Havajćana, i treba ga kao takvog poštovati. Stoga korištenje ove tradicionalne metode od osoba koje nisu dio ove izvorne zajednice naučni i univerzitetski krugovi s poštovanjem nazivaju drugim nazivom, u ovom slučaju HSRM ili “Havajski način metode izmirenja”, kada se upotrebljavaju slične aktivnosti van tradicionalno postavljenog Ho'oponopona.

 

HAVAJSKI NAČIN METODE POMIRENJA – SEKULARIZOVAN, POJEDNOSTAVLJEN I STANDARIZOVAN

ddd

Osnivač Mirovnih studija Johan Galtung, analizirao je i usporedio različite metode rezolucije sukoba i došao do zaključka da je Ho'oponopono jedan od najefektivnijih i jednan od moćnijih koji su na raspolaganju (Galtung,2004)
On je koristio pojednostavljenu verziju u svojim seminarima i radionicama, a samim tim dao doprinos u svjetskoj reputaciji mudrosti i miru koji karakteriše havajska tradicionalna praksa.

Dakle, praksa Ho'oponoponoa je popularizovana u svijetu u kooatorskoj knjizi Joe Vitale-a i dr Hew Lena “Nulte granice”, koji su ovu tradicionalnu tehniku prezentirali kroz četiri izjave (volim te, oprosti mi, molim te i hvala). Svjetski protagonisti ove tehnike su još i Mabel Katz koja populariše pojednostavljene verzije Ho'oponoponoa, i još ranija propovjedanja iz sedamdesetih godina te Mornah Simeone koja je u elemente tradicionalnog Ho'ponoponoa komponovala elemente kršćanske tradicije i istočnjačko čišćenje karme. Danas se uglavnom koriste izjave ili afirmacije, uglavnom korištene da u ova nemirna vremena, kada je čovjek sve manje okrenut sebi potakne u njegovoj  unutarnjosti vibracije ljubavi, zahvalnosti, oprosta i pomirenja.
Tako je i Galtungov sistem pojednostavljen, sekularizovan i standarizovan, ali ipak zadržava tradicionalnu svrhu, a to je da posluži pojedincima i zajednici da ostvare pomirenje i mir, a ne ličnu korist.

HAVAJSKI NAČIN METODE POMIRENJA (koji se izučava na fakultetima mirovnih studija širom svijeta)

-Korak 1.
Mudra osoba (Sveštenik iscjeljitelj, najstariji član porodice) pozdravlja učesnike, zahvaljuje im na učešću u sesiji, i naglašava da svu krivicu treba izbjegavati, da su svi u istoj bolnoj situaciji i pokašavaju je riješiti zajedno. Onda Vođa navodi činjenice na način koji ne vrijeđa nijednog od učesnika, što je vrlo težak zadatak i zahjeva puno pripreme. Ovaj dio je inspiriran orginalnom “kukulu kumahana”.
-2. Korak
Vođa navodi sve učesnike da podijele svoje lično iskustvo. Svako dodje na red, i sluša druge dok izlažu. Poenta je da ne prebacuju krivicu na druge, ali da podijele vlastito iskustvo i osjećaje, zašto pate zbog nastale situacije koju svi sada pokušavaju riješiti. Ovo je inspirisano orginalnim “mana'o”.
-3. Korak
Mudra osoba vodi sve učesnike do priznanja onog što su oni loše učinili. Ponekad ljudi jednostavno propuste učiniti pravu stvar, i ovaj put pojašnjavaju šta su trebali da urade, ali nisu. U nekom slučaju ljudi učine nešto očigledno pogrešno što doprinese sukobu direktno. U svim slučajevima, svaki učesnik preuzima odgovornost za dio koji su oni odigrali u stvaranju problema, i izvinu se cijeloj zajednici učesnika. Očekuje se da će ostali učesnici oprostiti govorniku i svima koji su učestvovali. Oproštaj je olakšan Korakom 2. jer su svi učesnici svjesni stradanja ovog drugog. Ovo je inspirisano orginalnim “mihi”.
-Korak 4.
Mudra osoba vodi sve učesnike da naprave obećanje, obavezu koju će poštovati. To ne treba biti nešto spektakularno od čega će se zemlja zatresti, ali nešto što je ralano za očekivati i izvršiti. Svaki učesnik zato obećava da će zauzvrat učiniti nešto konkretno a kako bi se situacija poboljšala. Ovo je inspirisano orginalnim “kala” (dok su “mihi” i “hala” istovremeni u Ho'oponoponou, u HSRM su drugačije faze).
-Korak 5.
Mudra odoba izjavljuje da je problem riješen, i podsjeća učesnike da je jedino potrebno zapamtiti iz cijele sesije njegovo obećanje. Mudra osoba će s vremena na vrijeme provjeriti sve učesnike da vide kako ispunjavaju obećanje, i da pita da li je nekom potrebna pomoć. Tada se nakon sesije napravi proslava uspješnog procesa pomirenja, zdravice, pjesma, večera i cijeli festival, zavisno od prilike. Ovo je inspirisano orginalnim “pani”.

Da sumiramo HSRM kao što se koristi od strane autora u radionicama i kursevima:
1. korak: Navođenje činjenica (insipirisan “kukulu kumuhana”)
2. korak: Iskustva od strane učesnika (inspirisan “mana'o”).
3. korak: Izvinjenje i oprost od strane svih učesnika (inspirisan “mihi”)
4. korak: Obećanje svakog učesnika (inspirisan “kala”)
5. korak: Zatvaranje i slavlje (inspirisan “pani”)

Poredeći s orginalnim Ho'oponoponom, jedina razlika je da je HSRM sekuliran, pojednostavljen i iako je formula ista svaki put, on je standarizovan, dok je orginalni Ho'oponoono korišten na različite načine zavisno od društvene zajednicei fleksibilan.

 

ŠIRITE HO'OPONOPONO

Ho'oponopono pripada zauvijek starosjediocima Havajske zajednice, i to se mora uzeti u obzir kao kulturno blago čovječanstva. Suština Ho'oponoponoa sa svojom izvanrednom snagom, je pored izgovaranja četiri izjave (molitve, afirmavije) i suočavanju s problemima. Suština je u duhovnoj transformaciji pojedinca unutar porodice i same porodice, prihvatanju i osvještavanju grešaka pojedinca unutar porodice, izvinjenju, oprostu, zajedničkom rješavanju problema jedne porodice, i nenasilnoj transformaciji koja ne isključuje nikog od te porodice. Ovaj Ho'oponopono treba da se širi koliko god je to moguće, cijelim svijetom, a naročito u ovom vremenu nasilja, ratova, rasturenih porodica, napuštene djece, kriminala…
Svjetski univerziteti, poput istraživačkog privatnog  Brandeis University, koji se bave etikom, pomirenjem i mirovnim studijama, čak predlažu da se pažljivo koristi naziv Ho'oponopono, da se nikako ne dovodi u vezu sa metodama koje nisu izvorne, čak i da se daju drugačiji nazivi, ali da orginalni naziv Ho'oponopono ostane rezervisan za domorođačku zajednicu Havajćana, čije društvo održava ovaj gorući plamen vjekovima.

“Aunty” Malia Craver, humanitarka i zaštitnica tradicije Havaja (Hawaii), koja je djelovala kroz nevladine otganizacije u kojima je radila više od 30 godina, i provodila kurseve tradicionalnog Ho'oponoponoa , u govoru održanom u Ujedinjenim narodima, o Ho'oponoponou, ona je između ostalog izjavila:

maria

“Postoji poznata izreka: “Ako postoji pravednost u srcu, tu je ljepota u karakteru. Ako je ljepota u karakteru, tu je ljubav u kući. Ako je ljubav u kući, tu je harmonija u narodu, i ako je harmonija u naciji, tu je mir u svijetu”. Mir i ljubav se primjenjuju kod kuće. Ljudi koji su u miru, govore jedni s drugima, oni komuniciraju s ljubavlju. Mirom se zaboravljaju pritužbe, ljubav znači istinski oproštaj. Ljudi mogu postojati u miru, i živjeti zajedno kroz ljubav.”

Sve ove činjenice mogu se verificirati prateći imena i institucije u članku.

Izvor: Škola za dušu
Autori: Azra i Nedžad Džakulić

 

One Comment Add yours

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s