35 RAZLOGA ZA KOMBINACIJU MEDITACIJE I REIKIJA

  Meditacija, joga i Reiki, uz jos neke tehnike, su elementarni faktori koji cine duhovni život individue bogatijim. No, treba znati da uopštena mišljenja ili stereotipi koji se vežu za neku od ovih tehnika jesu samo stereotipi. Naime, joga nije samo tjelovježba i njoj nije cilj da se bude viđen na času joge ili da…

UNUTARNJE PUTOVANJE

  Može li čovjek doista postati gospodar nad samim sobom? Da li je čovjek doista, kako tvrde mistici i filozofi; mogućnost, a ne kako tvrde neke grane nauke; datost?           Tokom našeg programa UNUTARNJE PUTOVANJE;  “operacije” unutarnjeg pročišćenja, osoba će imati sve jači osjećaj duboke zahvalnosti za svoje oslobođenje od ovog apsurdnog…