LJUBAV I EGO

Jednom, tama je otišla Bogu i rekla mu “Sunce me stalno naganja. Zadaje mi puno problema. Prati me od jutra do mraka i do večeri sam vrlo umorna. I kad dođe noć prije nego sam završila svoj san i odmor, počinje me opet pratiti. Mislim da mu nikada nisam učinila ništa nažao. Mislim da ga…